Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Proxectos
Destacados

Conectados
152 visitantes
Total dende 21-12-05: 59641282 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Aplicación do GIS ao inventario de solos contaminados de Galicia
PDF E-mail

Periodo : 01 / 2001 - 01 / 2002
Socios : Norcontrol
Responsable: Francisco Landeira Vega
Equipo:
 • Emilio Otero Mera

Descrición :

Realizouse unha aplicación no Desktop GIS ArcView na que se introduciron os puntos contaminados coa súa base de datos alfanumérica e de cada imaxe asociada, podendo consulta-la información a través de consultas tipo ademais da consulta espacial.O obxecto do estudio foi facer un inventario de puntos contaminados de Galicia e crear unha aplicación GIS de tal maneira que se puidesen consulta-las súas características de forma rápida dende unha aplicación a medida.

Os puntos introducíronse a través da súa coordenada X e Y, xeorreferenciándose automaticamente nunha capa de información de fondo que comprende a información básica cartográfica de toda Galicia. Tamén se introduciu a través do escaneo e vectorización o mapa de Vulnerabilidade de Galicia.

A continuación realizouse unha aplicación na que se pode consultar toda a información da base de datos (máis de 200 campos) a través de menús específicos; algunhas das consultas que se poden realizar son as seguintes:

 • Vulnerabilidade do medio
 • Contaminantes potenciais
 • Tipo de actividade
 • Busca por provincia ou concello
 • Tipo de propiedade
 • Período de actividade contaminante
 • Uso do solo
 • Medidas de control ambiental
 • Consultas de análise (distancia a núcleo urbano, a conca próxima, etc.)
 • Receptores de risco

Así mesmo asociouse a cada localización cadansúa foto de forma que se pode picar nel e visualizala.

Actualizado ( 16.09.2005 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA