Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Cursos
Destacados

Conectados
226 visitantes
Total desde 21-12-05: 48514517 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL: Compilación, execución e optimización de programas   Imprimir 

Datas: 26.03.2007 ó 28.03.2007
Horario: de 09:00 a 20:00h
Organiza: Ingenio MATHEMATICA
Colabora: Profesores do grupo de arquitectura de ordenadores da facultade de Informática da Universidade da Coruña e da Universidade de Santiago.
Dirixido a: Investigadores de Ingenio MATHEMATICA que desenvolven programas de cálculo e que queiran mellorar os seus tempos de resposta
Nº horas: 15
Lugar: Aula de Informática de Docencia da Escola Universitaria de Enfermería - Universidade de Santiago de Compostela
Contacto: e-learning

Nº de prazas: 25

Horarios:
Día 26 de marzo: de 15:00 a 20:00 
Día 27 de marzo: de 9:00 a 14:00 formación e de 16:00 a 21:00 as tutorías individualizadas. 
Día 28 de marzo: de 9:00 a 14:00

CONTIDOS:

1. Compilación/linkado de programas

 • Descrición do proceso de compilación/linkado
 • Compiladores C e Fortran
 • Descrición e uso das opcións de compilación
 • Definición e uso das opcións de optimización
 • Chamadas a subrutinas Fortran dende C e viceversa

2. Aritmética do computador  e as súas implicacións en computación matemática

 • Formato de números enteiros
 • Formato en punto flotante IEEE 754
 • Rango, precisión e redondeo
 • Excepcións en punto flotante: overflow, underflow, NaN ...
 • Big endian-little endian
 • Exemplos aplicados a computación matemática

3. Utilización de librarías matemáticas

 • Definición e uso de librarías
 • Librerías estáticas e dinámicas
 • Librarías compartidas
 • Librarías matemáticas (BLAS, LAPACK ...)
 • Creación e manipulación de librarías propias

4. Optimización do rendemento da xerarquía de memoria

 • A xerarquía de memoria: principio de localidade
 • Fundamentos de funcionamiento da memoria caché: carga, ubicación e reemplazo de líñas
 • Técnicas de optimización software: intercambio de bucles, fusión de bucles, partición en bloques (blocking) ...

5. Depuración e evaluación do rendemento

 • Ferramentas de depuración
 • Ferramentas para a evaluación do rendemento

6. Introducción a computación paralela

 • Clasificación das arquitecturas paralelas
 • Paradigmas de programación paralela
 • Elección do paradigma de programación paralela (memoria distribuida vs memoria compartida)
 • Exemplos de aplicacións de Introducción a la Computación, paralelización e optimización

Volver

 

Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Registro
Nombre usuario

Contraseña

Recordarme
Recordar contraseña
Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA