Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
285 guests online
Total since 21-12-05: 58652589 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL: Compilación, execución e optimización de programas   Print 

Datas: 26.03.2007 ó 28.03.2007
Horario: de 09:00 a 20:00h
Organiza: Ingenio MATHEMATICA
Colabora: Profesores do grupo de arquitectura de ordenadores da facultade de Informática da Universidade da Coruña e da Universidade de Santiago.
Dirixido a: Investigadores de Ingenio MATHEMATICA que desenvolven programas de cálculo e que queiran mellorar os seus tempos de resposta
Nº horas: 15
Lugar: Aula de Informática de Docencia da Escola Universitaria de Enfermería - Universidade de Santiago de Compostela
Contacto: e-learning

Nº de prazas: 25

Horarios:
Día 26 de marzo: de 15:00 a 20:00 
Día 27 de marzo: de 9:00 a 14:00 formación e de 16:00 a 21:00 as tutorías individualizadas. 
Día 28 de marzo: de 9:00 a 14:00

CONTIDOS:

1. Compilación/linkado de programas

 • Descrición do proceso de compilación/linkado
 • Compiladores C e Fortran
 • Descrición e uso das opcións de compilación
 • Definición e uso das opcións de optimización
 • Chamadas a subrutinas Fortran dende C e viceversa

2. Aritmética do computador  e as súas implicacións en computación matemática

 • Formato de números enteiros
 • Formato en punto flotante IEEE 754
 • Rango, precisión e redondeo
 • Excepcións en punto flotante: overflow, underflow, NaN ...
 • Big endian-little endian
 • Exemplos aplicados a computación matemática

3. Utilización de librarías matemáticas

 • Definición e uso de librarías
 • Librerías estáticas e dinámicas
 • Librarías compartidas
 • Librarías matemáticas (BLAS, LAPACK ...)
 • Creación e manipulación de librarías propias

4. Optimización do rendemento da xerarquía de memoria

 • A xerarquía de memoria: principio de localidade
 • Fundamentos de funcionamiento da memoria caché: carga, ubicación e reemplazo de líñas
 • Técnicas de optimización software: intercambio de bucles, fusión de bucles, partición en bloques (blocking) ...

5. Depuración e evaluación do rendemento

 • Ferramentas de depuración
 • Ferramentas para a evaluación do rendemento

6. Introducción a computación paralela

 • Clasificación das arquitecturas paralelas
 • Paradigmas de programación paralela
 • Elección do paradigma de programación paralela (memoria distribuida vs memoria compartida)
 • Exemplos de aplicacións de Introducción a la Computación, paralelización e optimización

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA