Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
286 guests online
Total since 21-12-05: 58652602 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Programación paralela do superdome mediante directivas OPENMP   Print 

Datas: 13.12.2006 ó 14.12.2006
Horario: de 10:00 a 18:30h
Organiza: CESGA
Colabora: Departamento de Electrónica y Sistemas. UDC
Nº horas: 14
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos
Dirixido a: Usuarios con grandes demandas de recursos computacionais que desenvolven os seus propios códigos (en C e/ou en Fortran) en diferentes campos da ciencia e a enxeñería, e que desexan coñecer técnicas básicas de programación paralela para a execución dos seus programas no supercomputador HP Superdome

Obxectivos: O obxectivo do curso é proporcionar unha visión completa e práctica de OpenMP (www.openmp.org), un conxunto de directivas estándar para a programación paralela de supercomputadores de memoria compartida. Estas directivas aplicaranse mediante a realización de prácticas guiadas á programación do
supercomputador HP Superdome.

Contidos:

* Introdución á programación paralela

  - Niveis de paralelismo
  - Tipos de arquitecturas paralelas
  - Paradigmas de programación paralela
  - Programación paralela no Superdome

* Especificación OpenMP no Superdome

  - Características principais do estándar OpenMP
  - Compilación e execución de programas OpenMP no Superdome
  - Directivas para a construcción de paralelismo
        - Directiva Parallel
        - Directiva Do/for
        - Directiva Sections
        - Directiva Single
  - Directivas de sincronización
        - Directiva Master
        - Directiva Critical
        - Directiva Barrier
        - Directiva Atomic
        - Directiva Flush
        - Directiva Ordered
  - Biblioteca de rutinas OpenMP
  - Variables de contorno

* Paralelización a nivel de lazo mediante OpenMP

  - Pasos na paralelización dun programa
  - Lazos potencialmente paralelos
  - Técnicas de reestructuración de código
  - Consideracións caché
  - Análise de eficiencia
  - Casos de estudio

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA