Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
311 guests online
Total since 21-12-05: 58653777 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Curso: Modelos de optimización- Teoría, formulación e solución   Print 

Datas: 15.06.2006 ó 20.06.2006
Horario: de 10:00 a 14:30h
Organiza: CESGA
Dirixido a: Profesionais –investigadores e practicantes- implicados na xestión da utilización óptima de recursos con apoio computacional, distribuído e/ou con ambiente de multiprocesamento.
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

O curso desenvolverase os días 15, 16, 19 e 20 de xuño en horario de 10:00 a 14:30 horas. As prazas son limitadas.

Obxectivos: Preténdese que ao finalizar o curso, o asistente teña a capacidade de:
1) formular un modelo matemático de optimización,
2) describir un algoritmo para a súa solución e
3) resolver o modelo coas ferramentas adecuadas.
Ademais, preténdese que o asistente saiba aplicar as condicións de optimalidade aos modelos máis usuais. Enfatizarase en particular na optimización lineal/enteira, a determinación de óptimos de funcións sen o cálculo explícito de derivadas e as vantaxes e inconvenientes da busca dun óptimo global.

  • MODULO 1: Teoría

1) Introdución aos modelos matemáticos de optimización: obxectivo, variables de xestión e restricións. Taxonomía dos modelos.
2) Recursos computacionais existentes: NEOS. Descrición dun modelo sinxelo de optimización lineal: formulación e solución. Variables duais e a súa interpretación económica.
3) O algoritmo distribuído de Bellman na solución óptima de camiños en redes. Programación fraccional como exemplo de análise de custo-beneficio. Teoría e estratexia de solución.
4) Modelo de optimización con variables enteiras: caso especial de optimización global. O algoritmo de ramificación e cota.
5) Modelos continuos e as condicións de Karush-Kuhn-Tucker. O problema sen restricións: Descenso óptimo, Newton e métrica variable. O modelo de restricións de caixas como caso especial.
6) A solución de problemas de optimización cando se descoñecen as derivadas: Novas condicións necesarias de optimalidade. A evolución dos novos algoritmos: Algoritmos de solución de funcións de aproximación e algoritmos non monótonos.
7) A optimización global: A imposibilidade da solución. Estratexias para buscas de mellores solucións. O algoritmo CGLS e heurísticas propostas.
8) O que non se cubriu. Discusión e conclusións.

  • MÓDULO 2: Modelado

1) Problema de optimización lineal (LP): aproximación do adestramento dun clasificador de tipo SVM (máquina de vectores soporte) como un programa lineal. Selección de parámetros mediante programación cóncava.
2) Problema de optimización con variable enteiras: selección de recursos en planificación de redes ópticas.
3) Problema de optimización con variables enteiras: planificación de tratamentos de radioterapia.
4) Problema de optimización global: maximización de cobertura de puntos de acceso de redes WLAN en exteriores.
5) Discusión e conclusións.

  • MÓDULO 3: Práctica (Juan Carlos Burguillo Rial)

1) A linguaxe CPLEX de especificación de LP e MIP.
2) A linguaxe GAMS de especificación de problemas de optimización.
3) Resolución de exemplos de LP e MIP con GLPK.
4) Resolución dun problema de optimización global mediante o método CLGS.
5) Discusión e conclusións.

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA