Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Cursos
Destacados

Conectados
142 visitantes
Total desde 21-12-05: 48514102 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Compilación e execución de códigos no supercomputador HP Superdome   Imprimir 

Datas: 14.06.2006 ó 15.06.2006
Horario: de 10:00 a 18:30h
Organiza: CESGA
Colabora: Grupo de Arquitectura de Computadores (UDC), HP
Dirixido a: Usuarios con grandes demandas de recursos computacionais que desenvolven os seus propios códigos en diferentes campos da ciencia e a enxeñería, e que posúen nocións básicas de programación en linguaxe C e/ou Fortran.
Nº horas: 14
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos
Obxectivos: O obxectivo do curso é proporcionar unha visión completa das
ferramentas necesarias e útiles durante o desenvolvemento dunha aplicación en
contornas HP-UX Itanium. O curso está organizado nun conxunto de temas, nos que se intercalan explicacións teóricas con exemplos e prácticas guiadas.

Contidos:

Tema 0: Visión xeral e organización do curso

Tema 1: Compilación/Linkado no HP Superdome
- Descrición do proceso de compilación/linkado
- Compiladores C e Fortran no Superdome
- Descrición e uso das opcións de compilación
- Definición e uso das opcións de optimización
- Chamadas a subrutinas Fortran desde C e viceversa

Tema 2: Uso de librarías no HP Superdome
- Definición e uso de librarías
- Librarías estáticas e dinámicas
- Librarías compartidas
- Libraría MLIB (BLAS, LAPACK, ScaLAPACK ... optimizadas para o procesador
   Itanium)
- Creación e manipulación de librarías propias
- Ficheiros "make" para a construción de software

Tema 3: Execución de programas no HP Superdome
- Descrición e uso das colas de execución
- Scripting. Aplicación á parametrización de experimentos

Tema 4: Depuración e avaliación do rendemento
- Ferramenta de depuración: HP WDB
- Avaliación do rendemento durante o proceso de desenvolvemento
- Ferramentas para a avaliación do rendemento:
Medida de tempos
Gprof
Caliper

Tema 5: Migración de códigos a Itanium
- Consideracións sobre a migración de códigos á arquitectura do
   Itanium
- Emulación binaria de aplicacións: Aries
- Transición a HP-UX en Itanium: STK (Software Transition Kit)

Volver

 

Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Registro
Nombre usuario

Contraseña

Recordarme
Recordar contraseña
Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA