Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
654 guests online
Total since 21-12-05: 58653408 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Compilación e execución de códigos no supercomputador HP Superdome   Print 

Datas: 14.06.2006 ó 15.06.2006
Horario: de 10:00 a 18:30h
Organiza: CESGA
Colabora: Grupo de Arquitectura de Computadores (UDC), HP
Dirixido a: Usuarios con grandes demandas de recursos computacionais que desenvolven os seus propios códigos en diferentes campos da ciencia e a enxeñería, e que posúen nocións básicas de programación en linguaxe C e/ou Fortran.
Nº horas: 14
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos
Obxectivos: O obxectivo do curso é proporcionar unha visión completa das
ferramentas necesarias e útiles durante o desenvolvemento dunha aplicación en
contornas HP-UX Itanium. O curso está organizado nun conxunto de temas, nos que se intercalan explicacións teóricas con exemplos e prácticas guiadas.

Contidos:

Tema 0: Visión xeral e organización do curso

Tema 1: Compilación/Linkado no HP Superdome
- Descrición do proceso de compilación/linkado
- Compiladores C e Fortran no Superdome
- Descrición e uso das opcións de compilación
- Definición e uso das opcións de optimización
- Chamadas a subrutinas Fortran desde C e viceversa

Tema 2: Uso de librarías no HP Superdome
- Definición e uso de librarías
- Librarías estáticas e dinámicas
- Librarías compartidas
- Libraría MLIB (BLAS, LAPACK, ScaLAPACK ... optimizadas para o procesador
   Itanium)
- Creación e manipulación de librarías propias
- Ficheiros "make" para a construción de software

Tema 3: Execución de programas no HP Superdome
- Descrición e uso das colas de execución
- Scripting. Aplicación á parametrización de experimentos

Tema 4: Depuración e avaliación do rendemento
- Ferramenta de depuración: HP WDB
- Avaliación do rendemento durante o proceso de desenvolvemento
- Ferramentas para a avaliación do rendemento:
Medida de tempos
Gprof
Caliper

Tema 5: Migración de códigos a Itanium
- Consideracións sobre a migración de códigos á arquitectura do
   Itanium
- Emulación binaria de aplicacións: Aries
- Transición a HP-UX en Itanium: STK (Software Transition Kit)

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA