Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
653 guests online
Total since 21-12-05: 58653439 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Curso Práctico GIS Arcview 3   Print 

Datas: 26.03.2001 ó 30.03.2001
Horario: de 16:00 a 19:00h
Organiza: CESGA
Nº horas: 15
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Dada a gran demanda hoxe existente polos profesionais de diferentes disciplinas de analizar e tratar a información xeográfica cos seus respectivos datos, aparecen novas tecnoloxías informáticas que facilitan esta análise: os Sistemas de Información Xeográfica, entre eles o ArcView da casa ESRI é dos máis empregados e versátiles.

Obxectivo:

O obxectivo deste curso é dar formación práctica no uso do GIS ArcView de tal xeito que, superado o curso, os asistentes estarán en condicións de operar con esta ferramenta de análise de forma autónoma. Cara á consecución deste obxectivo os asistentes farán uso do aula informática do CESGA, PC´s, pizarra electrónica e comunicacións.

Programa:

Introducción a ArcView 3.1
Conceptos de ArcView: Proxecto, Vistas, Taboas, Gráficos, Mapas, Scripts.
Interface de ArcView: Menús, Ferramentas.
Práctica con exemplos:Temas, Lendas, Taboas, Composición Mapas, Saida Impresa, Edición e Clasificación da Información, Proxeccións, Formatos Soportados e Táboas dbf.

Inscrición:

O prazo de inscrición remata o mércores 21 de Marzo de 2001.

Custo por alumno:

15.000 Ptas.* IVE incluído

* inclúe paquete documentación

Forma de Pagamento:

Mediante Folla de Pedimento Universidade ou Ingreso a nome da S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia na conta:

0008-0950-78-1100152937 Banco Atlántico
c/General Pardiñas, 20, 15701 Santiago de Compostela

Dado que o número de prazas é limitado, recomendámoslle que nos consulte a dispoñibilidade das mesmas coa maior brevidade posible.

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA