Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
304 guests online
Total since 21-12-05: 58653868 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

MAYA   Print 

Datas: 27.04.1999 ó 30.04.1999
Horario: de 10:00 a 19:00h
Nº horas: 28
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Paquete para a xeración de videos animados por ordenador. Nova versión do paquete de animación por ordenador Alias Power Animator. Executable sobre estación SGI. 

Impartido por Soluciones Gráficas por Ordenador (SGO), distribuidores de MAYA en España.

Maya é a nova versión do paquete Alias, capaz de xerar animacións por ordenador. Emprégase habitualmente en publicidade (efectos especiais, anuncios, ...) e productoras de debuxos animados, ainda que tamén pode ser empregado para a realización de videos científicos.

O paquete corre en estacións Silicon Graphics e existe versión para MS-Windows NT.

Contidos:

1. Introducción a Maya

Interface de usuario
Traballando en 3d
Coordenadas UV
Vistas
Cámaras
Image Planes

2. Gráfico de Dependencia (dependency graph)

Nodos
Atributos
Connections
Pivots
Xerarquías
Mel

3. Animación

Animación por Keyframes
Animación por Paths
Animación Reactiva
Dinámicas

4. Modelado

Curvas Nurbs
Superficies Nurbs
Polígonos
Histórico de construcción

5. Deformacións

Lattices
Sculpt
Clusters

6. Animación de Persoaxes

Esqueletos e Joints
Cinemática inversa
Solvers
Skinnig
Flexor

7. Render

Shading goups
Mapeado de Texturas
Iluminación
Motion Blur
Hardware and Soft Render

Poderán acceder ós cursos tódolos usuarios rexistrados do CESGA, así como aqueles que sen habelo solicitado teñan dereito a acceder ós seus servicios de cálculo.

O prazo de inscrición remata o 23 de abril de 1999.

Prezo: 2.000 Ptas.

Forma de Pagamento: Ingreso a nome de  S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia na conta: 0008-0950-78-1100152937  Banco Atlántico
c/General Pardiñas, 20    15701 Santiago de Compostela

Para inscribirse nos cursos, deben remitir vía fax 981 59 46 16, copia do xustificante de ingreso e a seguinte información:

Nome,
Número do DNI
Login de usuario do CESGA (se o tiveran)
Centro de Investigación
Departamento
Grupo de investigación
Nome do Director do Grupo de investigación
Dirección
Teléfono
Fax
e-mail
Nome do curso

Dado que o número de prazas dispoñibles é limitado, a asignación realizárase por rigurosa orde de inscrición, constituíndose unha lista de reserva para o caso de que existan máis inscricións que prazas. No caso de que un usuario inscrito non asista á primeira sesión do Curso, a súa praza será asignada automaticamente ós usuarios en reserva.

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA