Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
303 guests online
Total since 21-12-05: 58653930 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Workshop HPCN   Print 

Data: 20.05.1999
Horario: de 08:00 a 17:00h
Dirixido a: Investigadores interesados no uso de recursos HPCN.
Lugar: Aula Magna, Facultade de Física, Campus Sur, Santiago de Compostela.
Contacto: cursos

"High Performance Computing and Networking" No Simposium trataránse temas como (1) A Evolución de Solucións de Cálculo Intensivo, (2) As Tendencias e Evolución dos Sistemas de Almaceamento en Contornos HPCN, (3) Selección de Métodos de Cálculo: Escalar, escalar-paralelo, vectorial e vectorial-paralelo, (4) O Presente e o Futuro das Comunicacións en HPCN, (5) Os Servicios dispoñibles ós usuarios doutros centros. Presentarán os seus traballos fabricantes de tecnoloxías HPCN, responsables e usuarios doutros Centros de Supercomputación como o CICA en Andalucia, o CESCA en Cataluña e o Imperial College en Gran Bretaña.

Dada a complexidade e volume dos datos manexados no desenvolvemento das tarefas de investigación dependemos cada día máis das tecnoloxías de computación e comunicacións de altas prestacións (HPCN) para executa-los nosos cálculos. A aceleración dos cambios nestas tecnoloxías obríganos a seguir de cerca a súa evolución. O CESGA invita ós membros da comunidade científica de Galicia e do C.S.I.C a compartir unha xornada con profesionais que actúan como motores destes cambios. Esta xornada promete ser de gran utilidade para todos aqueles investigadores que sintan a necesidade de usar ferramentas de cálculo intensivo.

Programa

10:15 Apertura Workshop Miguel Angel Ríos. Secretario Xeral Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia
10:30 CESGA: HPCN de Galicia. Javier García Tobío. Director CESGA.  Descrición da situación actual de medios e servicios dispoñibles para a comunidade científica de Galicia e do C.S.I.C.
11:00 El HPCN en SUN Ruud van der Pas. SUN Microsystems Netherlands.    Visión estratéxica da evolución das solucións de cálculo intensivo.
11:30 Storage Area Network, SAN. Ricardo Maté. Director Xeral, Storage Tek España.   Innovacións nos sistemas de almacenamento de información.
12:00 Café.
12:30 Métodos de Cálculo Dr. Ishii. Fujitsu, Tokio. Métodos de Cálculo: Escalar, escalar-paralelo,vectorial, vectorial-paralelo.
13:00 NGI. Next Generation Internet Rafael Andreo, Marketing de Comunicacións, Fujitsu España.  O Futuro Inmediato de Internet.
14:00 Fin sesión da mañá.
16:00 Experiencia en HPCN en Cataluña Miquel Huguet, Director, CESCA.   Centro de Supercomputació de Catalunya
16:30 Experiencia en HPCN en Andalucía Ana Botija, Directora, CICA.   Centro de Informática Científica de  Andalucía.
17:00 Experiencia en HPCN en Londres John Darlington. Imperial College.  Parallel Computing Center. Imperial College.
17:30 Fin do Workshop

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA