Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
300 guests online
Total since 21-12-05: 58653897 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

ANSYS Multiphysics   Print 

Datas: 28.06.1999 ó 02.07.1999
Horario: de 10:00 a 20:00h
Nº horas: 40
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Paquete de cálculo de estructuras, fluídos, térmico e magnetismo, mediante elementos finitos. Impartido por INGECIBER, distribuidores de ANSYS en España.

ANSYS é un paquete de elementos finitos orientado inicialmente ó cálculo de estructuras sólidas e análise térmica, e que nos últimos anos extendeu o seu campo de aplicación dos elementos finitos á mecánica de fluídos e magnetismo, co paquete ANSYS Multiphysics.

Este curso introductorio de ANSYS abordará a mecánica de traballo con ANSYS, con multitude de exemplos de cálculo estructural, tamén introducirá ó alumno na aplicación de ANSYS Multiphysics á análise térmica, mecánica de fluídos, e combinacións dos tres campos.

Contidos:

1. Interface gráfico (GUI).
2. Metodoloxía.
3. Cálculo estructural.

3.1. Modelos 2D/3D.
3.2. Análise estático.
3.3. Cargas.
3.4. Importación de modelos.
3.5. Postprocesado.
3.6.. Análise modal: Introducción.

4. Outros campos.

4.1. Análise térmica.
4.2. Mecánica de fluídos.
4.3. Acoplamento de campos.

Poderán acceder ós cursos tódolos usuarios rexistrados do CESGA, así como aqueles que sen o ter solicitado teñan dereito a acceder ós seus servicios de cálculo.

O prazo de inscrición remata o 18 de xuño de 1999.

Prezo: 5.000 Ptas.

Forma de Pagamento: Ingreso a nome de S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia na conta:

0008-0950-78-1100152937 Banco Atlántico c/General Pardiñas, 20
15701 Santiago de Compostela

Para inscribirse nos cursos, deben remitir vía fax 981 59 46 16, copia do justificante de ingreso e a seguinte información:

Nome,
Número de DNI
Login de usuario do CESGA (se o tiveran)
Centro de Investigación
Departamento
Grupo de investigación
Nome do Director do Grupo de investigación
Dirección
Teléfono
Fax
e-mail
Nome do curso

Dado que o numero de prazas dispoñibles é limitado, a asignación realizárase por rigurosa orde de inscrición, constituíndose unha lista de reserva para o caso de que existan máis inscricións que prazas. No caso de que un usuario inscrito non asista á primeira sesión do Curso, a súa praza será asignada automaticamente ós usuarios en reserva.

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA