Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Cursos
Destacados

Conectados
269 visitantes
Total dende 21-12-05: 47831379 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

GIS ArcView   Imprimir 

Datas: 18.10.1999 ó 21.10.1999
Horario: de 16:00 a 20:00h
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Dada a grande demanda hoxe existente polos profesionais de diferentes disciplinas de analizar e tratar a información xeográfica cos seus respectivos datos, aparecen novas tecnoloxías informáticas que facilitan esta análise: os Sistemas de Información Xeográfica, entre eles o ArcView da casa ESRI é dos máis empregados e versátiles.

Obxectivo:

O obxectivo deste curso é dar formación práctica no uso do GIS ArcView de tal xeito que, superado o curso, os asistentes estarán en condicións de operar con esta ferramenta de análise de forma autónoma. Cara á consecución deste obxectivo os asistentes farán uso do aula informática do CESGA, na que se dispón de 1 PC por alumno, pizarra electrónica e comunicacións.

Programa:

Introducción a ArcView 3.0
Conceptos de ArcView: Proxecto, Vistas, Taboas, Gráficos, Mapas, Scripts.
Interface de ArcView: Menús, Ferramentas.
Práctica con exemplos: Temas, Lendas, Taboas, Composición mapas, saida impresa, edición e clasificación da información, Proxeccións, formatos soportados e taboas dbf.
Pre-Inscrición.

Ao realiza-la súa reserva de praza indique a seguinte información:

Nome,
Número de DNI
Organización, Institución ou Empresa
Dirección
Teléfono
Fax
e-mail
Nome do curso

Dado que o número de prazas dispoñibles é limitado, a asignación destas realizárase por rigurosa orde de reserva, constituíndose unha lista de reserva para o caso de que existan máis inscricións que prazas. No caso de que un usuario inscrito non asista á primeira sesión do Curso, a súa praza será asignada automaticamente ós usuarios en reserva.

Volver

 

Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Nome Usuario

Contrasinal

Lembrar
Lembrar o contrasinal
Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA