Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
304 guests online
Total since 21-12-05: 58653726 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

GIS ArcView   Print 

Datas: 18.10.1999 ó 21.10.1999
Horario: de 16:00 a 20:00h
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Dada a grande demanda hoxe existente polos profesionais de diferentes disciplinas de analizar e tratar a información xeográfica cos seus respectivos datos, aparecen novas tecnoloxías informáticas que facilitan esta análise: os Sistemas de Información Xeográfica, entre eles o ArcView da casa ESRI é dos máis empregados e versátiles.

Obxectivo:

O obxectivo deste curso é dar formación práctica no uso do GIS ArcView de tal xeito que, superado o curso, os asistentes estarán en condicións de operar con esta ferramenta de análise de forma autónoma. Cara á consecución deste obxectivo os asistentes farán uso do aula informática do CESGA, na que se dispón de 1 PC por alumno, pizarra electrónica e comunicacións.

Programa:

Introducción a ArcView 3.0
Conceptos de ArcView: Proxecto, Vistas, Taboas, Gráficos, Mapas, Scripts.
Interface de ArcView: Menús, Ferramentas.
Práctica con exemplos: Temas, Lendas, Taboas, Composición mapas, saida impresa, edición e clasificación da información, Proxeccións, formatos soportados e taboas dbf.
Pre-Inscrición.

Ao realiza-la súa reserva de praza indique a seguinte información:

Nome,
Número de DNI
Organización, Institución ou Empresa
Dirección
Teléfono
Fax
e-mail
Nome do curso

Dado que o número de prazas dispoñibles é limitado, a asignación destas realizárase por rigurosa orde de reserva, constituíndose unha lista de reserva para o caso de que existan máis inscricións que prazas. No caso de que un usuario inscrito non asista á primeira sesión do Curso, a súa praza será asignada automaticamente ós usuarios en reserva.

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA