Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
273 guests online
Total since 21-12-05: 58652514 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

MOC 803: Administering Microsoft Windows NT 4.0.   Print 

Datas: 11.01.2000 ó 13.01.2000
Horario: de 16:00 a 21:00h
Dirixido a: Administradores de sistemas
Nº horas: 15
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos
Imparte: Professional Training, Centro de Educación Técnica recoñecido por Microsoft

Obxectivos: Ó remate do curso, os asistentes poderán crear e administrar grupos e usuarios, defini-las directivas de seguridade para o sistema, resolve-los problemas na secuencia de conexión dos usuarios, xestiona-los recursos de disco, configurar e administra-los permisos en directorios e ficheros, preparar un contorno de impresión, realizar copias de seguridade coas ferramentas integradas en NT e monitoriza-lo rendemento do servidor.

Requisitos:

Poderá optar a praza neste curso o persoal asociado ás Universidades Galegas ou ós Centros do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con experiencia en contornos gráficos de Windows 95 ou Windows NT 4.0 e con experiencia en redes de área local como LAN Manager ou NetWare.

Contidos do Curso:

Tarefas Administrativas
Ferramentas Administrativas
Configuración das Contas de Usuario

Configuración de Grupos

Configuración do Contorno dos Usuarios

Directivas de Dominio
Directivas de Usuario
Seguridade nos Recursos de Disco

Seguridade nos Sistemas NTFS

Administración do Sistema de Impresión

Auditoría do Sistema

Monitorización do Servidor

Copias de Seguridade

Planificación de Copias de Seguridade

Custo por alumno:

55.000 Ptas. IVE non incluído (sen dereito a documentación)

os alumnos que o desexen poderán mercar paquetes de documentación por un importe de 21.300 Ptas. IVE non incluido.

RESERVE PRAZA ANTES DE REALIZA-LO PAGAMENTO chamando ó CESGA
981 56 98 10 ou enviando un e-mail a cursos@cesga.es

Forma de Pagamento: Ingreso a nome de S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia na conta:

0008-0950-78-1100152937 Banco Atlántico
c/General Pardiñas, 20, 15701 Santiago de Compostela

Para inscribirse nos cursos, deben remitir vía fax 981 59 46 16, copia do xustificante de ingreso e a seguinte información:

Nome,
Número de DNI
Login de usuario do CESGA (se o tivera)
Centro de Investigación
Departamento
Grupo de investigación
Nome do Director do Grupo de investigación
Dirección
Teléfono
Fax
e-mail
Nome do curso

Dado que o numero de prazas dispoñibles é limitado, a asignación destas realizárase por rigurosa orde de reserva, constituíndose unha lista de reserva para o caso de que existan máis inscricións que prazas. No caso de que un usuario inscrito non asista á primeira sesión do Curso, a súa praza será asignada automaticamente ós usuarios na lista de reserva.

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA