Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Cursos
Destacados

Conectados
242 visitantes
Total dende 21-12-05: 47489151 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Introdución ás Aplicacións dos GIS e Tecnoloxías de detección en Ecoloxía   Imprimir 

Datas: 16.04.2001 ó 27.04.2001
Horario: de 16:00 a 21:00h
Organiza: Colexio Oficial de Biólogos
Colabora: Delegación de Galicia do Colexio Oficial de Biólogos - XESTEC
Nº horas: 50
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Coordinador: Asier Rodríguez Larrinaga

Este curso está dirixido a persoas relacionadas con proxectos de Ecoloxía e interesados no GIS como ferramenta e as súas aplicacións en investigación e conservación da natureza. Está homologado para convalidar con 2 créditos de libre configuración para os alumnos da facultade de Bioloxía da USC.

Suministraránse apuntes con textos da teoría e dos exercicios, e diploma de asistencia.
Tratarase en todo momento de adaptar os exemplos e os exercicios aos requerimentos dos asistentes ao curso para lograr así un mellor aproveitamento do mesmo.

Número máximo de alumnos: 18

Docencia: Stefanie Weycam, Bióloga (Universidade de Göttingen, Alemania) Técnico Superior Dpto. de Teledetección e S.G.I. de AURENSA (Auxiliar de Recursos y Energía, S.A.) Madrid.

Prazo de inscrición: Do 13 ó 30 de Marzo ambos incluídos.

Cuota de incrición: Colexiados COB e estudiantes 1º e 2º ciclo de Bioloxía, 50.000 ptas.
                            Non colexiados e outras titulacións, 60.000 ptas.

Información e Inscricións: Contacte directamente co Colexio Oficial de Biólogos e solicite boletín de inscrición no teléfono 981- 53 14 40 / cob.ga@teleline.es, xestec@yahoo.com.
http://www.infonegocio.com/xestec

 Programa:

1. Principios da cartografía dixital:

 • Características do formato vectorial e do formato raster, almacenamento dos datos e a referencia eapacial. Vantaxes e limitacións de cada formato.
 • Definición e requirimentos dun Sistema de Información Xeográfica.
 • Visualización dos distintos tipos de masas dixitais.

2. Operacións analíticas:

 • Interrogacións locais e interrogacións por atributos.
 • Reclasificación para aislar determinadas características.
 • Extracción de datos a unha taboa para análise estadístico.
 • Operacións matemáticas con coberturas do tipo raster.
 • Avaliación de múltiples criterios.
 • Modelo Dixital do Terreo, análise de superficie: Mapas de pendente e orientación, cunca vertente.
 • Operadores de distancias zonas de amortización (buffer).
 • A topoloxía da cobertura vectorial e a súa base de datos relacional.
 • Selección de obxectos vectoriais segundo os seus atributos con SQL.

3. Modelar con cartografía dixital (raster):

 • Xeración de (novas) coberturas, interpolación de datos.
 • Desprazamento con friccións e barreiras.
 • Operadores de custo, busca do "camiño óptimo", corredores.

4. As distintas orixes e a adquisición de cartografía dixital: Satélite, GPS, Sistema Agros, escaner, tableta dixitalizadora, rato, teclado, Internet....IGN.

5. Principios da teledetección:

 • Características da reflectancia dos obxectos na terra (e mar).
 • Características dos sensores ópticos  e de radar ( fotos aéreas, satélites: Landsat MSS; SPOT; IRS; NOOA, Ikonos, Radarsat...)
 • Interpretación visual de imaxes de satélites ópticos e radar.
 • Clasificaión da imaxe do satélite (automática e supervisada).
 • Indices de vexetación (NDVI...) e índice de verdor (Greenness index).
 • Mapas de temperaturas, mapas de riscos.
 • Adquisición e dispoñibilidade dos productos (e derivados) da teledetección
 • Detección de cambios temporais.

6. Xeoreferenciación de imaxes de satélite:

 • Dixitalización en pantalla e (só teórico) en tableta.
 • Procesamento de realce, composicións de falsa cor, melloras de contraste, filtros.

Volver

 

Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Nome Usuario

Contrasinal

Lembrar
Lembrar o contrasinal
Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA