Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
302 guests online
Total since 21-12-05: 58652716 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Introdución ás Aplicacións dos GIS e Tecnoloxías de detección en Ecoloxía   Print 

Datas: 16.04.2001 ó 27.04.2001
Horario: de 16:00 a 21:00h
Organiza: Colexio Oficial de Biólogos
Colabora: Delegación de Galicia do Colexio Oficial de Biólogos - XESTEC
Nº horas: 50
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Coordinador: Asier Rodríguez Larrinaga

Este curso está dirixido a persoas relacionadas con proxectos de Ecoloxía e interesados no GIS como ferramenta e as súas aplicacións en investigación e conservación da natureza. Está homologado para convalidar con 2 créditos de libre configuración para os alumnos da facultade de Bioloxía da USC.

Suministraránse apuntes con textos da teoría e dos exercicios, e diploma de asistencia.
Tratarase en todo momento de adaptar os exemplos e os exercicios aos requerimentos dos asistentes ao curso para lograr así un mellor aproveitamento do mesmo.

Número máximo de alumnos: 18

Docencia: Stefanie Weycam, Bióloga (Universidade de Göttingen, Alemania) Técnico Superior Dpto. de Teledetección e S.G.I. de AURENSA (Auxiliar de Recursos y Energía, S.A.) Madrid.

Prazo de inscrición: Do 13 ó 30 de Marzo ambos incluídos.

Cuota de incrición: Colexiados COB e estudiantes 1º e 2º ciclo de Bioloxía, 50.000 ptas.
                            Non colexiados e outras titulacións, 60.000 ptas.

Información e Inscricións: Contacte directamente co Colexio Oficial de Biólogos e solicite boletín de inscrición no teléfono 981- 53 14 40 / cob.ga@teleline.es, xestec@yahoo.com.
http://www.infonegocio.com/xestec

 Programa:

1. Principios da cartografía dixital:

 • Características do formato vectorial e do formato raster, almacenamento dos datos e a referencia eapacial. Vantaxes e limitacións de cada formato.
 • Definición e requirimentos dun Sistema de Información Xeográfica.
 • Visualización dos distintos tipos de masas dixitais.

2. Operacións analíticas:

 • Interrogacións locais e interrogacións por atributos.
 • Reclasificación para aislar determinadas características.
 • Extracción de datos a unha taboa para análise estadístico.
 • Operacións matemáticas con coberturas do tipo raster.
 • Avaliación de múltiples criterios.
 • Modelo Dixital do Terreo, análise de superficie: Mapas de pendente e orientación, cunca vertente.
 • Operadores de distancias zonas de amortización (buffer).
 • A topoloxía da cobertura vectorial e a súa base de datos relacional.
 • Selección de obxectos vectoriais segundo os seus atributos con SQL.

3. Modelar con cartografía dixital (raster):

 • Xeración de (novas) coberturas, interpolación de datos.
 • Desprazamento con friccións e barreiras.
 • Operadores de custo, busca do "camiño óptimo", corredores.

4. As distintas orixes e a adquisición de cartografía dixital: Satélite, GPS, Sistema Agros, escaner, tableta dixitalizadora, rato, teclado, Internet....IGN.

5. Principios da teledetección:

 • Características da reflectancia dos obxectos na terra (e mar).
 • Características dos sensores ópticos  e de radar ( fotos aéreas, satélites: Landsat MSS; SPOT; IRS; NOOA, Ikonos, Radarsat...)
 • Interpretación visual de imaxes de satélites ópticos e radar.
 • Clasificaión da imaxe do satélite (automática e supervisada).
 • Indices de vexetación (NDVI...) e índice de verdor (Greenness index).
 • Mapas de temperaturas, mapas de riscos.
 • Adquisición e dispoñibilidade dos productos (e derivados) da teledetección
 • Detección de cambios temporais.

6. Xeoreferenciación de imaxes de satélite:

 • Dixitalización en pantalla e (só teórico) en tableta.
 • Procesamento de realce, composicións de falsa cor, melloras de contraste, filtros.

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA