Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Cursos
Destacados

Conectados
185 visitantes
Total desde 21-12-05: 49246938 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

GIS ArcView   Imprimir 

Datas: 11.03.2002 ó 15.03.2002
Horario: de 16:00 a 19:00h
Nº horas: 15
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Dada a grande demanda hoxe existente polos profesionais de diferentes disciplinas de analizar e tratar a información xeográfica cos seus respectivos datos, aparecen novas tecnoloxías informáticas que facilitan esta análise: os Sistemas de Información Xeográfica, entre eles o ArcView da casa ESRI é dos máis empregados e versátiles.

Obxectivo:

O obxectivo deste curso é dar formación práctica no uso do GIS ArcView de tal xeito que, superado o curso, os asistentes estarán en condicións de operar con esta ferramenta de análise de forma autónoma. Cara á consecución deste obxectivo os asistentes farán uso do aula informática do CESGA, na que se dispón de 1 PC por alumno, pizarra electrónica e comunicacións.

Programa:

Introducción a ArcView 3.1
Conceptos de ArcView: Proxecto, Vistas, Taboas, Gráficos, Mapas, Scripts.
Interface de ArcView: Menús, Ferramentas.
Práctica con exemplos:Temas, Lendas, Taboas, Composición Mapas, Saida Impresa, Edición e Clasificación da Información, Proxeccións, Formatos Soportados e Táboas dbf.

Inscrición:

Poderá solicitar praza calquera profesional interesado no uso de GIS.

O prazo de inscrición remata o venres 15 de marzo do 2002.

Custo por alumno:

Usuarios do CESGA (Persoal UDC, USC, UVIGO, CSIC e centros de investigación dependentes da Xunta de Galicia)

180,30 Euros * IVE incluído

Profesionais non relacionados coas devanditas institucións

240,40 Euros * IVE incluído

* inclúe paquete documentación

Forma de Pagamento:

Mediante Folla de Pedimento Universidade ou Ingreso a nome da S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia na conta:

0008-0950-78-1100152937 Banco Atlántico
c/General Pardiñas, 20, 15701 Santiago de Compostela

Para que a súa reserva de praza no curso sexa firme, deben remitir vía fax 981 59 46 16, copia do xustificante do ingreso ou folla de pedimento á seguinte información:

Nome
Número de DNI
Login de usuario do CESGA (se o tivera)
Centro de Investigación
Departamento
Grupo de investigación
Nome do Director do Grupo de investigación
Dirección
Teléfono
Fax
e-mail
Nome do curso

Dado que o número de prazas é limitado, recomendámoslle que nos consulte a dispoñibilidade das mesmas coa maior brevidade posible.

Volver

 

Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Registro
Nombre usuario

Contraseña

Recordarme
Recordar contraseña
Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA