Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Cursos
Destacados

Conectados
74 visitantes
Total dende 21-12-05: 59307220 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Curso Introdución ás Técnicas e Aplicacións do S.I.G. e teledetección en ecoloxía. 3ª Edición   Imprimir 

Datas: 15.04.2002 ó 26.04.2002
Horario: de 16:00 a 21:00h
Organiza: Colexio Oficial de Biólogos-XESTEC
Nº horas: 45
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Solicitouse a homologación para a validación de 2 créditos de libre configuración na Facultade de Bioloxía da USC.

Xustificación e obxectivos do curso: Os Sistemas de Información Xeográfica (S.I.G.) son ferramentas moi versátiles. A cartografía dixital facilita ver e analizar datos e mostrar e resumir os resultados con máis claridade. Os S.I.G. permiten ademais extraer parámetros de mapas temáticos e almacenalos nunha base de datos co fin de analizar as características do terreo. Unha das súas aplicacións máis clásicas é a busca e selección de áreas con determinadas características. Tamén facilita a xeración de mapas de resultados de análise numéricas, tales como probabilidades, e a predicción da presenza dunha especie nun ámbito xeográfico máis amplo que a área de estudo. A análise con S.I.G. establece relacións espaciais co fin de revelar zonas de conexión ou corredores entre poboacións que se encontran en núcleos diferentes ou arredados. O obxectivo é introducir ó alumno no mundo dos S.I.G. facendo especial fincapé nos fundamentos e técnicas básicas con máis utilidade en ecoloxía.

Volver

 

Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Nome Usuario

Contrasinal

Lembrar
Lembrar o contrasinal
Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA