Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Cursos
Destacados

Conectados
120 visitantes
Total desde 21-12-05: 59309335 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Curso Introdución ás Técnicas e Aplicacións do S.I.G. e teledetección en ecoloxía. 3ª Edición   Imprimir 

Datas: 15.04.2002 ó 26.04.2002
Horario: de 16:00 a 21:00h
Organiza: Colexio Oficial de Biólogos-XESTEC
Nº horas: 45
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Solicitouse a homologación para a validación de 2 créditos de libre configuración na Facultade de Bioloxía da USC.

Xustificación e obxectivos do curso: Os Sistemas de Información Xeográfica (S.I.G.) son ferramentas moi versátiles. A cartografía dixital facilita ver e analizar datos e mostrar e resumir os resultados con máis claridade. Os S.I.G. permiten ademais extraer parámetros de mapas temáticos e almacenalos nunha base de datos co fin de analizar as características do terreo. Unha das súas aplicacións máis clásicas é a busca e selección de áreas con determinadas características. Tamén facilita a xeración de mapas de resultados de análise numéricas, tales como probabilidades, e a predicción da presenza dunha especie nun ámbito xeográfico máis amplo que a área de estudo. A análise con S.I.G. establece relacións espaciais co fin de revelar zonas de conexión ou corredores entre poboacións que se encontran en núcleos diferentes ou arredados. O obxectivo é introducir ó alumno no mundo dos S.I.G. facendo especial fincapé nos fundamentos e técnicas básicas con máis utilidade en ecoloxía.

Volver

 

Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Registro
Nombre usuario

Contraseña

Recordarme
Recordar contraseña
Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA