Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
310 guests online
Total since 21-12-05: 58653794 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Formación Usuarios HPC: Contorno de programación de Compaq Tru64 UNIX v5   Print 

Datas: 09.12.2002 ó 13.12.2002
Horario: de 10:00 a 15:00h
Dirixido a: Usuarios dos servidores de cálculo con coñecementos de UNIX e programación C e FORTRAN
Nº horas: 25
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Inscricións

O número de prazas é limitado. Favorecerase o acceso ás prazas aqueles usuarios que desenvolvan actividade docente, de xeito que os coñecementos adquiridos no curso poidan ser trasladados a outros usuarios.

Contidos

1.-Introdución ao entorno de programación de Tru64 UNIX
Ferramentas de programación
Introdución á programación multithreaded

2.-Compiladores do sistema
Visión xeneral do compilador de C 
O preprocesador
Características e opcións do compilador 
O linker
Desenvolvemento de programas 
O compilador de Fortran

3.-Depuración de código fuente
Preparación do programa
Uso do depurador
Comandos do depurador
Depuración de programas multithreaded
Técnicas de depuración

4.-Uso do "profiling" e as ferramentas ATOM 
O comando prof 
O comando pixie 
O comando atom

5.-Melloras do rendemento do código en Tru64 Unix
Melloras propias da arquitectura Alpha
Melloras dos sistemas operativos de 64 bits
Outras melloras : KAP C e KAP Fortran

6.-Uso de recursos por parte da aplicación instalada
Ferramentas de medición de uso de CPU
Ferramentas de medición de uso de memoria
Ferramentas de medición para programas multithreaded
¿Como axuda o profiling?
Outras ferramentas : o Performance Manager

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA