Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
306 guests online
Total since 21-12-05: 58653976 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Conferencias RedeGRID   Print 

Data: 07.05.2003
Horario: de 12:00 a 14:00h
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Título:"Tendencias de Computación en Red y Tecnología Grid"
Relator: Ignacio Martín Llorente

Tendencias de Computación en Rede e Tecnoloxía Grid

O obxectivo da presentación é proporcionar unha visión global da tendencia actual das diferentes tecnoloxías que permiten realizar cálculos masivos aproveitando a potencia computacional de sistemas interconectados. Os diferentes modelos de computación en rede (Net Computing) achegan mecanismos para aproveitar ó máximo os recursos distribuídos que xeralmente se encontran infrautilizados.As alternativas que se presentarán son:

Cluster Computing: Deseño dun cluster de PCs como alternativa á adquisición dun equipo multiprocesador. A súa vantaxe fundamental é a mellor relación custo/rendemento. As súas inconvenientes son dificultade de programación e mantemento.

Intranet Computing: Unión da potencia computacional desaproveitada nos recursos hardware distribuídos nunha rede de área local (a maioría dos PCs e estacións de traballo están frecuentemente ociosos). A súa principal vantaxe é que pode proporcionar rendementos semellantes ós ofrecidos polos sistemas de alto rendemento cun custo económico case nulo.

Internet Computing: Aproveitamento da potencia dos recursos distribuídos por Internet seguindo o modelo cliente/servidor. Actualmente case todas estas ferramentas se limitan a execución paramétrica. A súa vantaxe é o gran rendemento que se pode obter. Os seus inconvenientes son debidos ó baixo ancho de banda e á escasa seguridade en Internet.

Computing Portal: Desenvolvemento dun portal que proporcione un único punto de acceso seguro baseado en navegador web para invocar servizos como a execución de aplicacións en plataformas de alto rendemento. A súa principal vantaxe é a transparencia e facilidade no acceso a plataformas de alto rendemento.
Durante o relatorio exporanse as características máis importantes destes paradigmas de computación, exemplos de uso, vantaxes e inconvenientes así como direccións web onde os asistentes poderán acceder a ferramentas, nalgúns casos de dominio público, que permiten implementar este tipo de solucións para resolver a demanda de computación dos problemas non lineais. Estas tecnoloxías son casos especiais dunha novo paradigma de computación distribuída que en pouco tempo estamos seguros que vai revolucionar non só a computación de altas prestacións senón Internet en xeral. Esta nova tendencia denominada Grid Computing supón un cambio radical na colaboración de sistemas conectados a Internet e en particular na computación de altas prestacións debido ó seu enorme potencial respecto ó intercambio e xestión de recursos. O obxectivo da tecnoloxía Grid é servir de base ou middleware ó desenvolvemento dos sistemas e as aplicacións que constituirán o uso de Internet en poucos anos. Os novos servizos permitirán utilizar recursos distribuídos na rede (procesadores, disco, rede, dispositivos, visualización...) de forma transparente e sempre mantendo un alto nivel de seguridade e unha correcta política de xestión que teña en conta parámetros tanto técnicos como económicos.

Biografía:

Ignacio Martín Llorente é Licenciado en Ciencias Físicas na especialidade de Cálculo Automático e Doutor no programa de Ciencias da Computación na Universidade Complutense de Madrid (UCN). É Profesor Titular de Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores no Departamento de Arquitectura de Computadores e Automática da UCM e Investigador Senior no Centro de Astrobiología do CSIC-INTA, asociado ó NASA Astrobiology Institute. Colabora desde 1997 como Consultor en Computación de Alto Rendemento e Matemática Aplicada en ICASE en NASA Langley Research Center. As súas áreas de investigación son Computación de Alto Rendemento e Tecnoloxía Grid. É coautor de 3 libros e máis de 50 artigos en revistas e congresos internacionais. estivo involucrado en 19 proxectos de investigación nacionais e internacionais.

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA