Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Cursos
Destacados

Conectados
111 visitantes
Total dende 21-12-05: 59309218 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Conferencias RedeGRID   Imprimir 

Data: 21.05.2003
Horario: de 17:00 a 20:00h
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Título:"Xestión de recursos en entornos Grid"

Relator: Miquel Angel Senar
Unitat d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumo:

Entre os seus pincipais obxectivos, a tecnoloxía Grid pretende que diferentes comunidades de usuarios poidan executar diversas tarefas sobre un conxunto de recursos compartidos fortemente distribuidos.

Dado que é difícil que existan correspondencias unívocas entre o conxunto de tarefas e o conxunto de recursos, os entornos Grid requiren de mecanismos de xestión e planificación. Estes mecanismos baséanse en descricións tanto das tarefas a executar como dos recursos dispoñibles e xeran como saída unha serie de decisións de acordo a unha determinada política de xestión. Estas decisións deben dar resposta efectiva a preguntas tales como que recursos deben ser asignados a que tarefas e en que orden deben ser executadas as tarefas.

Nesta charla presentaranse cales son  os mecanismos de xestión que na actualidade se están utilizando en algúns dos proxectos Grid máis representativos a nivel europeo e americano, sobre que tipo de aplicacións se están usando, que limitacións teñen e cales son as liñas previsibles de evolución futura.

 

 

Volver

 

Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Nome Usuario

Contrasinal

Lembrar
Lembrar o contrasinal
Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA