Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » Cursos
Destacados

Conectados
117 visitantes
Total desde 21-12-05: 59309140 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA GESTIÓN

Accesibilidad

Conferencias RedeGRID   Imprimir 

Data: 21.05.2003
Horario: de 17:00 a 20:00h
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Título:"Xestión de recursos en entornos Grid"

Relator: Miquel Angel Senar
Unitat d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumo:

Entre os seus pincipais obxectivos, a tecnoloxía Grid pretende que diferentes comunidades de usuarios poidan executar diversas tarefas sobre un conxunto de recursos compartidos fortemente distribuidos.

Dado que é difícil que existan correspondencias unívocas entre o conxunto de tarefas e o conxunto de recursos, os entornos Grid requiren de mecanismos de xestión e planificación. Estes mecanismos baséanse en descricións tanto das tarefas a executar como dos recursos dispoñibles e xeran como saída unha serie de decisións de acordo a unha determinada política de xestión. Estas decisións deben dar resposta efectiva a preguntas tales como que recursos deben ser asignados a que tarefas e en que orden deben ser executadas as tarefas.

Nesta charla presentaranse cales son  os mecanismos de xestión que na actualidade se están utilizando en algúns dos proxectos Grid máis representativos a nivel europeo e americano, sobre que tipo de aplicacións se están usando, que limitacións teñen e cales son as liñas previsibles de evolución futura.

 

 

Volver

 

Master HPC

CESGA APOYA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Registro
Nombre usuario

Contraseña

Recordarme
Recordar contraseña
Proyectos

Miembro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novedades
Dominio gallego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA