Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio
Destacados

Conectados
124 visitantes
Total dende 21-12-05: 59640982 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Coordinador de formación e vixilancia tecnolóxica
Referencia: Coord-Form
     E-mail
Convoca: S.A.X CESGA
PROCESO REMATADO

Documentos: Oferta completa(.pdf)
Descrición:
 • Coordinar as accións de formacion cos grupos de traballo correspondentes
 • Participar no deseño de contidos para cursos divulgativos e técnicos a diferentes colectivos. 
 •  Vixilancia tecnolóxica no seu ámbito.
Ofrécese: Contrato por obra ou servizo determinado. Incorporación inmediata

Requírese:
 • Experiencia con tecnoloxías baseadas en software libre.
 • Experiencia na xestión e organización de accións formativas.
 • Experiencia na elaboración e deseño de contidos educativos.
 • Experiencia docente.
 • Dominio de inglés, castelán e galego falado e escrito.

Valórase:
 • Curso de Aptitude Pedagóxica
 • Coñecemento en plataformas de e-learning open source.
 • Coñecemento sobre a elaboración de contidos en software libre (masters, posgraos, ensino secundario, iniciativas na empresa).
 • Coñecemento do ensino regrado (Ciclos formativos de grao medio e superior) e actividades formativas en PEMES, Concellos e outros.)
 • Asistencia a cursos específicos de software libre.
 • Coñecemento específico en ferramentas de vixilancia tecnolóxica.
 • Doutoramento.
 • Coñecemento específico en xestión de proxectos.

Presentación de C.V.:
Interesados enviar C.V. e a documentación solicitada nas bases publicadas para este posto, indicando referencia, antes das 14:00 horas do 26-12-2005
 • Email: emprego@cesga.es
 • Avenida de Vigo, s/n (Campus Sur) 15705 Santiago de Compostela
 
Actualizado ( 17.03.2006 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA