Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home
Highlights

Users Online
837 guests online
Total since 21-12-05: 64094764 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

ALTOS CARGOS REPRESENTATIVOS DO COMITÉ DO ESPAZO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN VISITAN O CESGA
Filename: visita_ERAC_web_ga.pdf
Filesize: 95.63 KB
Description:

Mañá mércores 9 de Xuño, ás 17:30 horas, os membros do ERAC (Comité do Espazo Europeo de Investigación), visitarán o Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA. O ERAC é un órgano consultivo que asiste á Comisión Europea e o Consello da Unión Europea no desempeño das tarefas destas institucións no ámbito da investigación e o desenvolvemento tecnolóxico; está formado por altos cargos da Comisión Europea e de órganos de investigación dos países membros.


Created On:: 08.06.2010 00:00
Last updated on: 21.10.2010 10:54
Homepage
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA