Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Dixitos
Highlights

Users Online
89 guests online
Total since 21-12-05: 62908248 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Análise Técnico de Rendemento do Finis Terrae
Filename: DO_APL_AnalisisRendimiento_V1.pdf
Filesize: 3.57 MB
Description:

O Centro de Supercomputación de Galicia conta no seu haber co supercomputador Finis Terrae desde Novembro de 2007, data na cal se situou no posto 100 do top500. Este sistema supón unha valiosa ferramenta para a comunidade científica, e maximizar o seu rendemento é unha prioridade alcanzable mediante o coñecemento do seu comportamento en diversas situacións. O presente traballo constitúe unha avaliación que axudará a alcanzar este obxectivo.
Pola súa arquitectura baseada en celas, no Finis Terrae ten influencia nas comunicacións entre nodos o procesador no que se está executando a aplicación. Para cuantificar esta  influencia realizáronse probas con varias configuracións. Tamén se avaliou a escalabilidad de operacións colectivas, involucrando até a 1024 procesos, de forma que agora coñécese a degradación que producirá o uso destas operacións en aplicacións cun gran número de procesos.
Cun gran número de núcleos por nodo, a programación híbrida MPI OpenMP pode resultar unha opción atractiva para obter o máximo rendemento. Nesta avaliación obtivéronse datos que poden axudar a estimar as configuracións óptimas das aplicacións.
UPC perfílase como unha linguaxe interesante para a programación deste tipo de plataformas, e ten gran interese para o CESGA, polo que a cuantificación das comunicacións vén motivada tamén para aplicar o coñecemento adquirido a UPC. Dada a súa riqueza semántica para a programación paralela, é unha opción interesante para a programación do Finis Terrae.
Tamén se avaliou Java, que mostrou un pobre rendemento pero unha boa escalabilidad para tamaños de problema grandes.


Created On:: 12.03.2009 14:59
Last updated on: 12.03.2009 16:48
Homepage
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA