Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home
Highlights

Users Online
107 guests online
Total since 21-12-05: 59359573 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Xuño 2003
Filename: dixitos-0603.pdf
Filesize: 1.31 MB
Description:

Índice

Páx. 2

O CESGA cumpre 10 anos ao servizo da investigación.
Eventos máis relevantes na historia do centro.

Páx. 3

Unha década impulsando a innovación e o desenvolvemento en Galicia.
O CESGA en cifras.

Páx. 4-6

Comunicacións avanzadas para investigación en Galicia. Universidades e centros de investigación en Galicia gozan de acceso ás redes de comunicación máis veloces hoxe dispoñibles.

Páx. 7

Forte incremento no tráfico intercambiado na RECETGA.
Novo servizo de videoconferencia con latinoamérica. 
RECETGA pioneira no uso do IP v6 nativo. 

Páx. 8-9

Medra o interese na simulación por ordenador de procesos oceánicos.

Páx. 10

BUGALICIA incorpora un novo servizo de acceso a libros electrónicos.
Rede Galega de Bioinformática, unha aposta pola pluridisciplinariedade.

Páx. 11

Nace GALNIX: o punto neutro de intercambio de tráfico en Galicia. 
Inaugurado un punto de intercambio de tráfico para redes científicas.
A Anella Científica de Catalunya cuatriplica a súa velocidade.


Created On:: 29.06.2003 14:50
Last updated on: 31.10.2005 09:28
Homepage
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA