Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio
Destacados

Conectados
243 visitantes
Total dende 21-12-05: 59641130 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Abril 1999
Nome: dixitos-0499.pdf
Tamaño: 428.7 KB
Descrición:

Índice :

Páx. 3 Visualización e animación científica.
O Matlab instalado no AP3000.
Workshop HPCN no CESGA.
Oferta de formación para os usuarios do CESGA.

Páx. 4-5

Dinámica directa das vías de disociación e eliminación na descomposición térmica do nitrito de metilo.

Páx. 6

The MathWorks presenta un contorno aberto para acelerar o desenvolvemento de software de DSP.
Synfinity: interconexión de ordenadores a 2.5 Gbites por segundo.
Páx. 7 Opinión do usuario Dr. Rafael Escribano do Instituto de Estructura de la Materia sobre os recursos do CESGA.
Páx. 8 O Sistema Innova estreita a cooperación entre produtores de tecnoloxía e investigadores.
RECETGA posibilita a celebración de eventos de telemedicina en Galicia.
Ampliación da RECETGA.
Celebrado en Santiago o primeiro Workshop A PONTE (An Approach to the Deployment of New Technologies in Education).  


Publicado: 29.04.1999 14:46
Actualizado: 31.10.2005 09:11
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA